Anders Palmgren
                                                                           Målning /teckning
 
 
 

                  

 

Profilbilder är ett tema som beskriver människans del i naturen /skapelsen

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

2