Anders Palmgren
                                                                           Målning /teckning
 
 
 

Altarskåp/ triptyk i S:t Ilians katolska kyrka i Enköping